Quạt trần công nghiệp HVLS - Greentec VietNam Co.,Ltd

Nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam về quạt trần công nghiệp HVLS

Văn phòng Hà Nội

 • Trụ sở: Số 52 - TT4A Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
 • Điện thoại:+84 243 9933388
 • Email: info@greentec.vn
 • Hotline:  +8497888922

Văn phòng Hồ Chí Minh

 • Trụ sở: Số 38/11 - Chế Lan Viên- Tân Phú - Hồ Chí Minh
 • Điện thoại:+84 2862 868859
 • Email: info@greentec.vn
 • Hotline: +8497888922

Văn phòng Lào

 • Trụ sở: Đường quốc lộ số 13 - Phường Phonsaat - Thành phố Thakhec - Tỉnh Khammuon - Lào
 • Điện thoại:+856 5125 0466
 • Email: luisaha@greentec.vn
 • Hotline: +856 2055 224 333